Kurumsal Kimlik Tasarımı
uzmanlıklarımız
Kurumsal
Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimliğiniz Sizin Pasaportunuzdur.

Kimlik arayışı, kişiler için olduğu kadar kurumlar için de varlıklarının belirli dönemlerinde yüzleşmeleri ve üstesinden hakkıyla gelmeleri gereken bir süreçtir. Aksi halde "kurumsal kimlik bunalımı" ve bunun olumsuz ticari sonuçları kaçınılmaz hale gelir.

 

Nedir Bu Kurumsal Kimlik ?

Kurumsal kimlik, bir markayı diğerlerinden ayıran, o kurumun kendini ifade etmesini ve farklılıklarını ortaya koyarak dikkat çekmesini sağlayan tüm çalışma biçimlerini içerir. Ortaya konan kimlik, o kuruma özel olmalıdır ve bu kimliğin A'dan Z'ye kurumu temsil etmesi beklenir. Tıpkı insanlar gibi kurum ve markalar da kendilerini kabul ettirme ve farklarını ortaya koyma içgüdüsüyle varlık gösterirler. Söz konusu içgüdüyü tatmin etmek, kurumsal varlığı perçinlemek ve marka kıymetini artırmak ise kimlik yaratma çalışmaları başarıya ulaştığı takdirde elde edilecek kazanımlar arasında yer alır. Nasıl ki bir insan olarak hayatın pek çok alanında fark edilmek ve bir biçimde takdir edilmek hoşuna gidiyor ve varlığına değer katıyorsa aynı şey kurumlar için de geçerlidir. Seni isteyen, senden vazgeçemeyen, sende tutuklu kalan bir sevgili, bir eş ya da bir dost kulağa nasıl geliyor? Markaların da tam olarak hayalini kurdukları şey bu: onlara bağlı, sadık ve onlardan vazgeçmeyen hedef kitleler...

 

Bunu başarmak için yapman gereken şey; sahip olduğun üstün vasıf ve nitelikleri, değer ve normları en iyi ve en dikkat çekici biçimde ortaya koymakla başlar. Karşındakini, seninle bir araya geldiğinde, kendisi için doğru bir şey yapmış olacağına ikna etmekle ve kendini özel hissetmesini sağlamakla sona erer!

 

O halde gelsin kurumsal kimlik geliştirme sürecinin dayanılmaz hafifliği ile reddedilemez kazanımları!

 

Kurumsal Kimlik Nasıl Çalışılır?

Kurum kimlik her şeyden önce kurumun ilk fotoğrafı, ilk algısı, ilk temsili olarak kabul edilmelidir. Çeşitli iletişim stratejileri, personel politikaları, hizmet, ürün, faaliyetler ve çok daha fazlası bu kimliğin bir parçası olarak düşünülür. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde tüm bu alanlarda belirli ve o kuruma özgü sembol ve tasarımlar meydana getirilip aktif bir biçimde kullanımı sağlanır. Kimliği oluşturan her bir unsurun; kurumsal vizyonu, hedefleri, ilkeleri ve kurum kalitesini istenilen biçimde dışarıya yansıması beklenir.

 

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde genel olarak kurumsal felsefenin, kurumsal iletişimin ve mevcut kurumsal kültürün; payı, rolü ve etkisi tartışılmaz. Ancak kurumdan ayrı düşünülemeyecek olan bu kavramlar esas alınarak ortaya konan bir kimlik hedeflediği inandırıcı ve samimi etkiye ulaşabilir. Senin kimliğin, gerçekte sahip olduğun, içselleştirdiği, "kurumsallaştırdığın" yapısal özelliklerinden bağımsız olarak geliştirilemez. Yaratmaya çalıştığın kimlik sana ne kadar "benziyorsa" başarılı olma şansı o kadar yüksektir.

 

Peki kurumsal kimlik oluşturmak için sana ne lazım?

Markanı dışarıda öyle ya da böyle temsil edecek her şey kurumsal kimlik çalışmalarının nesnesi haline gelebilir. Kurum içinde; logodan antetli kağıda, kartvizitten dosya, fatura, irsaliye, makbuz, çek ve senete, kurum içi giyim ve davranış kurallarına kadar onlarca kalemin tasarımı bu işin içine girer. Aynı şekilde broşür, katalog, kit, ilan, pankart, menü, insert, cd kapağı, takvim, sertifika, etiket gibi sayısız malzeme de kurum dışı kurumsal tasarım çalışmalarının konusudur.

 

Kurumsal Kimlik Çalışmalarında Başarı Nasıl Yakalanır?

Gerçek hayatta pek fark etmesen de sana uzun vadede en çok kazandıran hamlelerin yolu mutlaka samimiyete düşer. Kendin gibi olduğunda ve dışarıya kendini samimiyetinle ifade etmeyi başardığında tutarlılık ve güvenilirlik gibi değerler de kimliğinle beraber anılır hale gelir. Aradığın etki de zaten tam olarak bu noktada kendini gösterir. Sonuçta kim güvenilir ve tutarlı bir markadan yararlanmak istemez ki? Özellikle bireyin ve duyguların bu derece önemli olduğu bir çağda insanlara samimiyetle yaklaşmayı başaran, kurumsal kimliklerini içtenlik ekseninde oluşturan markalar en nihayetinde kalıcılıkla ödüllendirilir. Aynı şekilde tüketicileriyle yakın temas kurabilen, kendilerini onlara, kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileriyle ifade edebilen kurumlar rakipleri arasında fark yaratabilir.

 

Başarılı bir kimlik çalışması, kurum içinde ve dışında kullanılan her türlü materyalin, kurumsal imajı doğru biçimde yansıtacak şekilde tasarlanmasını gerektirir. Profesyonel olarak ele alınan strateji ve çalışmalar üzerinden kurum profili en iyi şekilde anlatılıp sunulabilir. Öte yandan profesyonel olmayan ellerde hasbelkader hazırlanan çalışmaların kaş yapayım derken göz çıkarması kuvvetle muhtemeldir. Bu türden işler kurumsal kimliğe katkı sağlamaktan ziyade var olan imajı da kolaylıkla yerle bir edebilir. Unutma ki kurumunun geleceği acemi ellere teslim edilemeyecek kadar değerlidir!

 

Tutarlı olmak da kurumsal kimlik oluşturma sürecinde her zaman kazandıran bir özelliktir. Materyallerin tasarım ve üretim aşamalarında eldeki tüm imkanlar titizlikle değerlendirilmeli, teknik koşullar iyi hesaplanmalı ve ortaya konan her çalışma tutarlılık süzgecinden geçirilmelidir. Tüketici gözünde tutarlılık ekseninden çıktığında ne yapılan materyal üretimlerin ne de verilen kurumsal mesajların bir kıymeti kalmaz. Bu açıdan form, malzeme, tasarım ve mesaj tercihleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

 

Kimlik çalışmalarında verilen mesajların anlaşılır olması, söylenmek istenenlerin net bir biçimde ifade edilmesi de hayli önemlidir. Haddinden fazla kapalı mesajlar, dolaylı ve bulanık anlatımlar etkili bir kurumsal imaj yaratmak yerine kalıcı bir akıl karışıklığına sebep olacaktır!

 

Görsel uyum, kurumsal kimlik çalışmalarının olmazsa olmaz kriteridir. Başta renk olmak üzere tasarımlarda tercih edilen tüm detayların birbiriyle ve genel kurumsal anlayışla uyum içinde olması gerekir. Kurumun sahip olduğu; yapı, vizyon, faaliyet gösterilen sektör gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir görsel uyum yakalanmalıdır.

 

Kurumsal kimlik oluşturma, aynı anda birden fazla mecrayı kapsayan çok yönlü çalışmalar bütünüdür. Bu nedenle etkili bir çalışma ortaya konması için tek tip üretimlerden uzak durmalı, mümkün olduğunca fazla mecrayı aynı anda ve elbette etkili biçimde kullanmaya bakmalısın. Ayrıca kurumsal kimlik çalışmalarının sürekli olarak kendini yenileyebilen yapıda olması son derece önemlidir. Zira zamanının gerisine düşen bir kimlik ne kadar başarılı oluşturulmuş olursa olsun etkisini kaybetmeye ve pasif duruma geçmeye mahkumdur.

 

Dolayısıyla hedef daima, zamanın ötesine geçip yaratıcı fikir ve yeniliklerle orada kalabilmeyi başarmak olmalı.

hemen teklif al

Dijitalmax’ın her biri alanında uzman ekibiyle çalışmak için teklif alabilirsiniz.
İşinizi büyütmek için biz tam kadro hazırız ?

Hemen Teklif Al

sizinle görüşmekten
mutluluk duyarız

İşletmenizle İlgili Yapılacak Çalışmalar Hakkında Sizinle Online Toplantı Gerçekleştirebiliriz.

Online Görüşme Randevusu Oluştur